Programul IDEI

PROIECT DE CERCETARE EXPLORATORIE
cod ID_731
Director de proiect : prof.univ.dr. Botău Dorica
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA


Titlul proiectului
INDUCEREA VARIABILITATII SOMATICE LA DIFERITE PLANTE MEDICINALE IN SCOPUL IMBUNATATIRII PROPRIETATILOR TERAPEUTICE (HIPOGLICEMIANTE, BACTERICIDE, ANTIVIRALE, ETC.) ALE ACESTORA


Rezumatul proiectului

Extrem de variata gamă de metaboliţi secundari vegetali fac din plante importante surse de medicamente, biopesticide, coloranţi, aditivi alimentari, etc. Peste 80% dintre produsele naturale cunoscute sunt de origine vegetală (Rao şi Ravishankar, 2002). Deşi plantele sunt resurse  reînoibile, există specii greu de cultivat în cantităţi suficiente pentru  satisfacerea cerinţelor tot mai mari de produse naturale. Biotehnologia oferă oportunitatea producerii unor metaboliţi secundari de interes economic fie prin cultivarea in vitro a celulelor, ţesuturilor, organelor sau chiar a unor organisme întregi, fie prin modificarea  genetică a plantelor. Celulele, ţesuturile şi plantele regenerate în condiţiile culturii artificiale pot manifesta aptitudini biosintetice superioare celor cultivate în condiţii normale, în dependenţă de intemperii, boli şi dăunatori.  Cercetarile noastre au ca obiectiv amplificarea variabilităţii genetice prin exploatarea caracterului mutagen al culturilor de celule in vitro la plante medicinale, pentru selecţia unor linii celulare înalt producătoare de principii terapeutic active. Pentru evaluarea stabilitaţii acestor linii se vor utiliza markeri moleculari. De asemenea, pentru optimizarea producţiei de substanţe biologic active, se vor stabili factorii de stres biotic şi abiotic cu  rol în stimularea sintezei acestor biocompuşi. In final, urmărim obţinerea de preparate ce conţin principii active, cu caracter antioxidant şi terapeutic: bioflavonoide, polifenoli, vitamine, peptide hipoglicemiante, etc.