Cercetători cu experienţă


Prof.univ.dr. Botău Dorica
Domenii de competenta: - genetica microorganismelor si inginerie genetica microbiana 
- utilizarea biotehnologiilor in ameliorarea plantelor (regenerare si micromultiplicare in vitro,  stres-selectie in cultura de celule, pentru inducerea rezistentei la factori nefavorabili; inducerea variabilitatii somatice in cultura de cellule si tesuturi vegetale; transformarea genetica la plantele de cultură folosind sistemul Agrobacterium tumefaciens.
Teza de doctorat  (1998) Cercetari privind  variabilitatea somatica la sfecla furajera (Beta vulgaris L.)
Rezultate: Selectia de linii celulare tolerante la orz;
                Tehnologia de regenerare in vitro la sfecla furajera;
                 Regenerarea in diferite sisteme de cultura in vitro la Calendula officinalis;
                 Transformarea unor soiuri romanesti de cartof utilizand sistemul Agrobacterium.
Proiecte obtinute
- Cercetari asupra fotoautotrofiei in cultura de celule si tesuturi vegetale “in vitro”, 1997-1998, CNCSIS, 400 RON
- Cercetari privind inducerea si selectia variatiilor somaclonale la Solanum melongena L. si Lycopersicon esculentum L., 2000-2002, CNCSIS, 1800 RON.

Prof.univ.dr. med. Veter. Palicica Radu
Domenii de competenta
-Anatomie comparata a animalelor, etologie, comportament animal.
Rezultate semnificative
- Preparate farmaceutice de origine animala si vegetala folosite in tratarea unor boli
Proiecte obtinute
1995-2000 director proiecte - programul Orizonturi Universitare; Comportamentul animalelor de laborator si ferma in conditii de tratament. 80.000RON
- contribuţie la realizarea a 32 contracte de cercetare incheiate cu MCT, MEC, unitati productive

Prof.univ.dr.ing. Halmagean Lucian
Domenii de competenta:
- interacţiunile complexe ale fertilizanţilor cu azot şi fosfor cu tratamentele bacteriale.
- fixarea azotului atmosferic in condiţiile agro – ecologice din regiunea Arad,
-cresteres productivitatii leguminoaslor prin optimizarea conditiilor de cultura,
- Organizarea de ferme pilot în unităţi cu pondere în cultura legumelor în zona de vest a ţării;
- Ecologie generală Ecologie si protecţia mediului
Proiecte obtinute:
Optimizarea sistemului de fertilizare la culturile de leguminoase seminciere antrenând în fondul resurselor de nutrienţi azotul atmosferic fixat simbiotic, 2005-2008, valoare 3.000 lei, Contract nr. 2964/17.08.2005 cu Societatea Comercială S.A. Unisem Bucureşti

Prof.univ.dr. ing. Ianculov Iosif
Domenii de competenta
- biochimie vegetala
Rezultate semnificative
- obţinerea de principii active din plante, dozarea analitică a acestora şi valorificarea lor în diferite preparate farmaceutice;
- izolarea, purificarea şi caracterizarea unor principii active de origine vegetală din diferite materiale vegetale
- imbunătăţirea calitativă şi modernizarea tehnologiei de obţinere a medicamentelor;
- obţinerea şi caracterizarea unor tipuri de alergeni
Proiecte obtinute
2004-2006 Obtinerea unor principii active din plante cu valoare farmaceutica si alimentara, CNCSIS, 160.000 RON.

Prof.univ.dr.ing. Ciulca Sorin
Domenii de competenta: genetica si ameliorarea plantelor (cerealelor paioase), tehnica experimentala si biostatistica, genetica cantitativa.
Rezultate semnificative: in calitate de coautor: linii de cereale paioase (orz, orzoaica),  3 linii de perspectiva de orzoaica de toamna aflate in reteaua de testare ISTIS.
Proiecte obtinute
2003-2004, CNCSIS cod 260 nr33556/01.07.2003, 54,6 mil. ROL, Evaluarea progresului genetic realizat prin selectie asupra unor populatii hibride de orzoaica de toamna

Conf dr. Ing. Mihacea Sorina
Domenii de competenta:
- biologie moleculara, inginerie genetica vegetala
- studiului expresiei genelor
- metode de detecţie a OMG
Rezultate semnificative
-studiului efectului metalelor grele şi a aluminiului asupra procariotelor şi eucariotelor;
- analizei proteinelor prin tehnica ELISA;
-transferul de gene la plante
Proiecte obtinute
-2004-2005 ,Evaluarea efectului plumbului asupra sistemului simbiotic Medicago sativa Rhizobium meliloti”, CNCSIS, 3000 RON.
-2007-2008, Identificarea, izolarea si studiul expresiei genelor implicate in calea metabolica de sinteza a fitochelatinelor la lucerna, CNCSIS, 3000 RON.

Modificare echipa din 2010
Prof.dr. Sărăndan Horea - Medic veterinar

Domenii de competenţă
-fiziologie animala
-nutriţie animală
Rezultate semnificative
- testarea clinică a produsului Ruminatorio-H;
- studiul efectului porumbului transgenic (AW 641-RR) asupra parametrilor sanguini şi a organelor interne la porci;
- evaluarea efectului Micofix New (Biomin) în diete comerciale contaminate cu deoxinivalenon şi ochratoxină ;
- testarea nutriţională a produsului „Boabe de soia tratate termic" în hrana puilor de carne şi a purceilor.
Proiecte obţinute (director de proiect)
 „Evaluarea efectului Micofix New (Biomin) în diete comerciale contaminate cu deoxinivalenon şi ochratoxină. Contract Biomin Austria"
 „Studii referitoare la testarea în hrana animnalelor a porumbului transgenic. Contract Monsanto SUA."
 „Cercetări privind efectul porumbului transgenic (AW 641-RR) asupra parametrilor sanguini şi a organelor interne la porcii la îngrăşat. Contract Monsanto  „
 „Testarea clinică a produsului Ruminatorio-H. Contract Hipra Laboratorios SA Spania."
„Testarea nutriţională a produsului „Boabe de soia tratate termic" în hrana puilor de carne şi a purceilor. Contract Calor Print România.


Cercetători în formare


Asistent. Drd. Ing.Lazăr Alexandru
Teza: Cercetari privind obtinerea metabolitilor secundari (antciani) in cultura in vitro la Vitis vinifera.

Cercetator drd.ing. Gabor Laura
Teza: Cercetari privind valorificarea produselor apicole in cosmetica si farmacie.

Asistent drd.ing. Crisan Simona
Teza: Cercetari privind obtinerea preparatelor biologic active din Momordica charanti

Modificare echipa din 2009
ing drd. Bolda Vanda
Tema tezei de doctorat: Cercetari privind comportamentul in vitro al unor populaţii locale de afin