rezultate obţinute | diseminare | implicarea tinerilor cercetători | brevete

Rezultate

Anul 2007- Raport anual de autoevaluare - 2007

Anul 2008 - Raport anual de autoevaluare - 2008

Anul 2009 - Raport anual de autoevaluare - 2009 - Plan de realizare - 2009 - Sinteza - 2009

Anul 2010 - Raport date generale - 2010 - Raport rezultate obtinute - 2010 - Sinteza - 2010

Anul Specificare Observatii
2007

Producerea de calus la patru specii de plante medicinale: castravete amar, brusture, dud şi afin;
Regenerarea şi aclimatizarea plantelor de Momordica charantia: generaţia R

Obiective îndeplinite in totalitate
2008

Obţinerea de linii celulare proliferative, adaptate la cultura in vitro de lungă durată, la cele patru specii de plante; protocol de cultivare a suspensiei celulare în bioreactor şi pe mediul solid;
Cultivarea plantelor regenerate în câmp: obţinerea generaţia R1 la Momordica charantia.

Obiective îndeplinite in totalitate.
Obţinerea unui preparat farmaceutic: preparat gemoterapic din Momordica charantia(cerere de brevet înregistrată la OSIM). Obiective îndeplinite in totalitate.
Nr inregistrare OSIM: A/00742 din 22.09.2008
2009

Selecţia a două linii celulare la Momordica charantia ce manifestă variabilitate în capacitatea antioxidantă şi conţinutul de polifenoli;
Testarea preparatelor farmaceutice pe animale de laborator (Iepuri diabetici).

Obiective Óndeplinite in totalitate.
Obţinerea preparatului farmaceutic: compoziţii medicamentoase din ţesuturi cultivate in vitro (cerere de brevet înregistrată la OSIM) Obiective îndeplinite in totalitate.
Nr.înregistrare OSIM: A/00688 din 08.09.2009 

Identificarea unor fracţii proteice hipoglicemice în sucul celular al fructelor de Momordica charantia L.

Rezultate privind greutatea moleculara a fracţiilor proteice din sucul fructelor de Momordica charantia

Fracţia proteică Distanţa de migrare de la start (mm) Migrarea tamponului (mm) Rf Log MW

Greutatea Moleculară (dal)

Fracţia 13 47 60 0,783 4,115 13035
Fracţia 14 48,1 60 0,802 4,084 12124
Fracţia 15 49,1 60 0,818 4,055 11351
Fracţia 16 51,1 60 0,852 3,998 9949

Zona de interes, care cuprinde polipeptida-p şi peptida MC6 este reprezentată de fracţiile F13 - F16. Scanarea acestei zone cu ajutorul  UN-SCAN-IT gel software indică un profil specific al densităţii pentru  fracţiile F13, F14, F15 şi F16. Concluzie S-au identificat fracţiile F15 şi F16 ca fiind corespunzătoare polipeptidei-p şi peptidei MC6, cu o greutate moleculară de 11300dal şi 9900 dal.

Evaluarea variabilităţii indusă prin cultura in vitro la Momordica charntia, folosind markerii RAPD

Au fost selectate două linii celulare cu înaltă capacitate antioxidantă   şi conţinut ridicat de polifenoli si au fost caracterizate la nivel molecular folosind markeri RAPD.

Efectul extractului de rădăcină de Momordica charantia la iepuri cu diabet provocat cu aloxan

S-a constatat că extractul de rădăcină de Momordica charantia are efect hipoglicemiant proporţional cu doza: - 4 ml extract scade glicemia continuu, sub valoarea de start, cu până la 5%, după 10 ore de  la administrare; - 6 ml extrac scade glicemia treptat cu până la 16% după 10 ore de  la administrare. Concluzie: Rezultatele obţinute sugerează diluţia mare a substanţei hipoglicemiante în produsul de extracţie, impunînd concentrarea lui în extractele ce vor fi testate pentru certificarea efectului hipoglicemiant.